Ride Calendar

June 2017
S M T W T F S
01 02 03
04 05 06 07 08 09
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Ride: DARLING RIDE
Venue: Darling
Date Start:2017-06-10
Closing Date:2017-06-06

Ride: MIDVAAL RIDE
Venue: Bloekompoort Caravan Park
Date Start:2017-06-10
Closing Date:2017-06-07

Ride: LOUWNA RIDE - FRIDAY
Venue: Louwna
Date Start:2017-06-16
Closing Date:2017-06-14

Ride: LOUWNA RIDE - SATURDAY
Venue: Louwna
Date Start:2017-06-17
Closing Date:2017-06-15


ERASA GRONDWET/CONSTITUTION

AAN ALLE LEDE

Dringende versoek aan alle ERASA lede om na voorgestelde grondwet wat op die website geplaas is te kyk.

ERASA versoek vriendelik terugvoer vanaf elke lid t o v die voorgestelde grondwet. ERASE het die voorgestelde wysigings aangebring om aan SAEF vereiste te voldoen.

Ons versoek asb lede se terugvoer teen  20 Mrt’17

ERASA raad sal dan voorgestelde wysigings van lede by raadsvergadering op 25Mrt bespreek en verwerk.

Ons kan daarna slegs die grondwet verander tydens ‘n sgm of agm.  Tot dan geld die bestaande ERASA grondwet.

Let asb daarop :

1.  Geen terugvoer beteken “aanvaarding”

2. Kwoteer asb klousule wat verkeerd is

3. Maak voorstel oor hoe om klousule te wysig.

4. Stuur asb kommentaar na :  erasagm@telkomsa.net

Opsommend is die mees kritiese verskil die verandering in stemreg.Volgens die wysiging het ‘n lid op klubvlak ,bv  klub ajv,     ’n stem.  Die klubvoorsitter het ‘n stem op distrikvergadering( eers wanneer geimplimenteer) Distrik voorsitters het stem by provinsiale ajv.   Klub voorsitters gaan by provinsiale ajv stemreg he tot tyd en wyl daar streke tot stand kom. Die provinsiale president het elk ‘n stem by ERASA ajv op FS.  Tydens ERASA ajv is daar dus nege stemgeregtigdes.ERASE lede kan  bywoon en bespreking deelneem, maar kan nie stem nie. Alle sake moet vooraf op klubvlak hanteer word,sodat provinsiale president met ‘n mandaat die ajv  bywoon.

Gedeeltes in grys gemerk word geskrap. Voorgestelde wysigings in blou.

KLIEK HIER : vir grondwet aanpassings


Urgent appeal to all Erasa members to study the proposed changes to the Constitution ( on Erasa website) These are changes as proposed by the SAEF.

Please respond to Erasa. Your opinion / changed proposal are important.

The deadline for your response is 20 March 2017

The next council meeting is on 25 March 2017, where all proposals will be discussed.

Possible changes to the Erasa Constitution can only take place at the AGM at Fauries, till such time the Erasa constitution is  the only official one .

 

  1. No response means you agree
  2. Please indicate the paragraph that is not acceptable
  3. Make a recommendation
  4. email comments to erasagm@telkomsa.net

Summary: The most crucial difference is a member’s voting power. According to the proposal a member can vote at club level. The club Chairman vote at District level. (If districts were formed) The district Chairman votes at Provincial level, and the Provincial Chairman votes at the AGM at Fauries. In other words at  the AGM will be only nine possible votes (Provincial Presidents) All members may attend and take part in discussions, but no voting power. From the Members point of view, all discussions must take place at club level with a proper mandate to you Provincial President.

 

Wording in Grey must be deleted

Wording in Blue – proposed changes

CLICK HERE : PROPOSED CHANGES